AC Šatrak više nije Mazda
hq   
Petak, 01 Rujan 2006
AC Šatrak prestao je surađivati sa Mazdom, tako da smo članske pogodnosti za servis dogovorili sa Auto Fitnessom.